Bulletin des adjudications N° 210
du mardi 15 août 2017

Appel aux candidats

Antwerpen
Vervangen parketvloer - Kasteel Sorghvliedt
526058
 

Appel d'offres général

Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
Nettoyage des locaux et des vitres de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
526066
 
Katholiek Basisonderwijs Harelbeke vzw
Herinrichten speelplaats
526076
 
Katholiek Basisonderwijs Harelbeke vzw
Renovatie klassen en buitenaanleg
526083
 
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN
Wegenonderhoud in D414 Sint-Niklaas, clusterbestek : Onderhoudspacht, schadeherstellin-gen, herstellen van vangrails, leveren en plaatsen verticale signalisatie
526094
 
OCMW Haaltert
OCMW Haaltert - Bouwen van 8 doorgangswoningen
526096
 

Marché Négocié

Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Wilrijk - Federale Politie - verwijderen traploper, schuren en vernissen trap
526080