Bulletin des adjudications N° 304
du jeudi 16 novembre 2017

Appel aux candidats

L'OASIS FAMILIALE ASBL
EXTENSION D'UN BATIMENT DE SERVICES ET CREATION D'UN PARKING
535022
 

Appel d'offres général

SCKCEN
Reseau d'eau d'extinction et d'eau potable
534658
 
Collège Cardinal MERCIER
Transformation et réaménagement sécuritaire d'un bâtiment scolaire (Bâtiment G)
534914
 
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
BRUXELLES - Cour Constitutionnelle - Remplacement du groupe de froid
534920
 
Infrabel - Zone de Charleroi
Démolition de l'ancien poste haute tension de Marchienne-au-Pont
534925
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Brugge - Regie der gebouwen - FOD Justitie - FOD Sociale zekerheid - onderhoudsbuitenschilderwerken
534959
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Wingene - Fedasil - Renovatie dak
534952
 
IVAREM
Diverse werken Ivarem: Containerparken Bonheiden - Bornem - Duffel - Mechelen
534930
 
Burnon
Restauration du château de Mirwart
534982
 
Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
ANB_SP_2017_11_PU1_Sigmacluster Kalkense Meersen - Natuurtechnische grondwerken: aanleg moeraszone in Oude Scheldearm.
534974
 
ARP - Service Informatique
Marché public de travaux ayant pour objet le câblage électrique et informatique de l'Agence, marché stock
534987
 
Agentschap voor Natuur en Bos - Operationeel Terreinbeheer West
Raamovereenkomst voor de levering van weideproducten en toebehoren._PU1
535011
 
AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR
ARN3005 (GIP-nr. A217100) - Arendonk, riolerings- en wegeniswerken in de Broekstraat
534998
 

Erratum - Rectification

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop, levering en plaatsing van kookketels
534579
 
woon- en zorgcentrum de Bekelaar
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken
534584
 
Afdeling Zeeschelde
Raamovereenkomst voor de uitvoering van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van Vlarebo en Vlarema en dienstverlening in het kader van Vlarem
534566
 
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles - Procurement & Logistics Department
Le service de nettoyage des bureaux et locaux situés dans divers immeubles et complexes de la STIB
534599
 
vzw Blijvelde WZC
WZC Blijvelde Kortemark - fase I en II - Sanitair-brandbestrijding
534696
 
AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST - AFDELING KUST
GROENONDERHOUD PACHTPERIODE 2018 - 2022
534589
 
OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
DMP1700263-Marché de fourniture d'électroménagers de type ménager et professionnel ainsi que leurs accessoires
534576
 
Aurelia vzw
Bouwen van een woonzorgcentrum met aanverwante functies
534586
 
Stad Antwerpen
Vernieuwen verwarmingsinstallatie serrecomplex Neerlandweg
534915
 
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING LIMBURG
Riemst: N79 Herinrichting doortocht fase 3
534929
 
Association Intercommunale pour le Développement économique durable de la province de Luxembourg
Vielsalm - transformation du Sunparks : phase 2 - transformation d'une halle en "action factory" et aménagement d'aires de jeux extérieures
534927
 
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING LIMBURG
Clusterbestek wegenonderhoud: Onderhoudswerken, herstellingswerken en herstellen van geleiderailconstructies van gewestwegen - 2 percelen: district West Limburg (717) en district Oost-Limburg (718)
534934
 
AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF
Security installatie KMSKA
534950
 
Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
Sigmacluster Kalkense Meersen - Natuurtechnische grondwerken: aanleg moeraszone in Oude Scheldearm.
534957
 
MFC Hagewinde
Verbouwen van collectieve woning - perceel plateaulift
535005
 
MFC Hagewinde
Verbouwen van collectieve woning - perceel ELEKTRICITEIT
535006
 
MFC Hagewinde
Verbouwen van een collectieve woning - perceel CVVS
535008
 

Attribution

OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
Marché de services de nettoyage de vitres de divers sites du FOREM et de fournitures nécessaires au nettoyage comme des produits écologiques et le matériel d'entretien
534578
 
WoninGent nv-so
Overeenkomst voor het leveren, plaatsen en indienststellen van een stookinstallatie - Meierij te 9050 Ledeberg
534942
 

Marché Négocié

Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
OOSTENDE - FOD FINANCIEN - Vervangen brandhaspelslangen en muurhydrant.
534936
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
OOSTENDE - ZEEMANSHUIS GODTSCHALCK - waterpompen
534932
 
FEDASIL_SUGNY
Achat d'équipement de sport de plein air.
535028