Bulletin des adjudications N° 187
du samedi 21 juillet 2018

Appel d'offres général

de Vleugels VZW
Slopen van twee panden en bouwen van een huis met dagbestedingslokalen en woongelegenheid voor mensen met een mentale beperking PERCEEL 1: BOUWKUNDIGE WERKEN
521223