Bulletin des adjudications N° 136
du jeudi 23 mai 2019

Adjudication publique

GEMEENTE GINGELOM
Aanleg wegenis en riolering verkaveling Dorpskouter fase 1A
515763
 
Architectenbureau Jan Frateur
Bouw van een basisschool EL
515745
 
Habitare+ cvba so
UCO Nieuwe Zijde - Nieuwbouw van 25 woningen
515743
 
DE IDEALE WONING
Ekeren III - vervangbouw
515739
 
Architectenbureau Jan Frateur
Bouw van een basisschool
515760
 
vzw WZC Sint-coleta
Sloping gebouwen + nieuwbouw burelen Sloping, ruwbouw, voltooiing en vast meubilair
515765
 
Woonpunt Schelde-Rupel
Installatie/vervanging CV ketels
515734
 
GEMEENTE MALDEGEM
Uitvlakken en bestrijken van diverse wegen in Maldegem 2019
515732
 
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Nieuwbouwproject Campus Noord: gebouw Viaduct
515493
 
vzw WZC Sint Coleta
WZC Sint Coleta - nieuwbouw burelen - perceel ELEK
515759
 
vzw WZC Sint Coleta
WZC Sint Coleta - nieuwbouw burelen - perceel CVVS
515758
 
ZORGVERENIGING BRUGGE
DC Barrièrestraat: HVAC
515773
 
AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF
2019/HFB/OP/57462 - Renovatie van kleedkamers en sanitair op de site van Agentschap Wegen en Verkeer te Gentbrugge
515770
 
Middelkerke
Aanleg fietspad langs de Brugsesteenweg (N367).
515814
 

Appel aux candidats

Katholiek Basisonderwijs Tongeren vzw
Renovatie lagere school + evacuatietrap turnzaal
515762
 
Université catholique de Louvain
Remplacement du groupe de ventilation du bâtiment 83 "Galien" situé sur le site de l'UCLouvain à Woluwe.
515801
 
Commune de Braives
Marché Public de travaux relatif à l'extension d'une maison communale d'accueil de l'enfance et la création d'un logement dans un bâtiment existant sis place Limage n°1 à B-4260 FUMAL.
515803
 
COMMUNE D'IXELLES
REMPLACEMENT DES CHASSIS DE LA COUR INTERIEURE ET PLACEMENT DE TENTURE EN FACADE OUEST DE LA COUR INTERIEURE DE L'ECOLE 10 SIS RUE DE L'AQUEDUC 161 A 1050 IXELLES
515804
 
Scholengroep 1 Antwerpen
DRINGENDE RENOVATIE Stookplaats PIJLSTRAAT en Stookplaats OSYSTRAAT
515857
 
TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING
Opdracht voor de realisatie van een hal over tennisterreinen 4 en 5 van sportcentrum Den Boer te Zomergem
515871
 

Appel d'offres général

POLITIEZONE MIRA
Indelen en realiseren van gelijkvloerse verdieping van een politiegebouw met onthaal, burelen, cellencompex en opslagruimte
515747
 
in BW association intercommunale SCRL
PAE NIVELLES NORD - LES PORTES DE L'EUROPE - TRAVAUX DE NIVELLEMENT - PHASE 1 - PROLONGEMENT DE L'AVENUE KONRAD ADENAUER
515741
 
COMMUNE D'YVOIR
Aménagements de portes de villages avec dispositifs de limitation de vitesse (PCDR) - TRAVAUX
515736
 
Lokaal bestuur Boom
Raamovereenkomst Externe schoonmaak op afroep
515733
 

Erratum - Rectification

C.H.U. Tivoli
Amenagement de 9 chambres de garde
515726
 
Commune de La Hulpe
Travaux - Agrandissement/transformation du club de pétanque
515725
 
Habitare+ cvba so
Biebuyck - C. v/d. Cruyssenstraat Nevele - Nieuwbouw van 2 duowoningen en 3 meergezinswoningen (25 woongelegenheden) na afbraak
515722
 
Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale
ARTEMIS
515357
 
OCMW SINT-NIKLAAS
Nieuwbouw assistentiewoningen Bokkenhof
515771
 
Infrabel - Direction Asset Management - Area South-East
Cahier Spécial des Charges n°57/53/4/19/097 - Sécurisation des abords des voies
515777
 
Bultynck Kindt architecten voor VZW Katholiek Onderwijs St.Trudo
Inrichten van refter en lerarenlokaal
515808
 
Commission communautaire française
Mise en conformité d'une cabine haute-tension et mise en place d'une nouvelle cabine haute-tension sur le campus du Ceria
515821
 
Architectenbureau Johan D'Haen bvba
Bouwen van een schoolgebouw met 6 klaslokalen en polyvalente ruimte
515874
 

Attribution

Service Bâtiments
Construction d'une école fondamentale néerlandophone et d'une salle omnisports et extension d'une école fondamentale francophone
515454
 
INSTITUT SAINT-FRANÇOIS-XAVIER ASBL
Création de circulations verticales (cages d'escalier et d'ascenseur), d'une zone d'accueil, de sanitaires, rénovation/isolation de façades et aménagements extérieurs.
515845
 

Procédure négociée directe avec publicité

Régie Communale Autonome La Hulpoise
Invitation à présenter une offre - Centre sportif de La Hulpe - Aménagement d'une nouvelle salle de fitness dans l'extension du centre sportif et fourniture de matériel d'une salle de fitness. - Procédure négociée directe avec publication préalable
515746
 
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen en het uitvoeren van brandwerende toepassingen in verschillende gebouwen op de campus van het UZ Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
515774
 

Marché Négocié

Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Antwerpen - FOD Justitie - leveren en plaatsen van verschillende DSP koppelingen op de warmwaterleidingen
515780
 
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
Bruxelles - Observatoire Royal de Belgique - Planétarium - Fourniture et pose 2 nouvelles portes coupe-feu
515775
 
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
MONS-ARCHIVE DU ROYAUME-Remise enétat terrain conciergerie
515799
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Turnhout - FOD Financiën - vervangen van 40 TL-armaturen
515781