Bulletin des adjudications N° 16
du mardi 16 janvier 2018

Appel aux candidats

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst binnenschrijnwerk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
501169
 
VZW Associatie KU Leuven, Alma, STUK
Q669 - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van kleine restauratiewerken voor de vzw Associatie KU Leuven, vzw Alma en vzw Stuk Perceel 2D: Gevelrenovatie - TD/68575/ROA-mean
501131
 
Antwerpen
Raamovereenkomst voor interventies bij scabiës
501206
 
VZW KSRD Deinze
Verbouwing blok B fase 4, ruwbouw en afwerking
501256
 

Appel d'offres général

Volkswoningen van Duffel cv,
Raamcontract: Binnenschrijnwerk ( 2017/06 )
501173
 
Volkswoningen van Duffel cv,
Raamcontract: Buitenschrijnwerk ( 2017/14 )
501171
 
Volkswoningen van Duffel cv,
Raamcontract: Electriciteit ( 2017/10 )
501165
 
WOONHAVEN ANTWERPEN
Raamcontract verschilende renovatiewerken
501160
 
Volkswoningen van Duffel cv,
Raamcontract: Klussen en karweien ( 2017/18 )
501156
 
Université catholique de Louvain
Marché public de travaux d'aménagement en vue de l'installation de l'OPEN-HUB dans une partie du bâtiment Stévin (SC04-Hall 284) et travaux annexes (isolation toiture et détection incendie)
501150
 
Infrabel - Area North-West
57/33/3/17/055: Area North-West: Buitenwerken vernieuwing seininrichting L66 tussen Heule Kortrijk.
501132
 
TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING
DOM-061-15-036- Z: Onderhoudswerken op het kerkhof Gentbrugge te Gent
501214
 
Stad Gent
Renovatie sanitair in Basisschool en Kleuterdagverblijf Klaverdries, Klaverdries 1 te Drongen
501215
 

Erratum - Rectification

De Werkvennootschap NV van publiek recht
Accord-cadre pour les travaux de démolition des bâtiments et de préparation des sites.
501146
 
Stad Antwerpen
Vernieuwen onthaal - districtshuis Merksem
501134
 
Université de Liège
Réparation des bétons de façade et réfection de la toiture du bâtiment B34 - Procédure négociée directe avec publication préalable
501151
 
Stad Antwerpen
Ruwbouw- en omgevingswerken serrecomplex Neerlandweg
501202
 
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN
Groen- en netheidsonderhoud op de gewest- en autosnelwegen in de districten Geel en Antwerpen Perceel 1: district Geel Perceel 2: district Antwerpen
500843
 
Ville de Bruxelles - Département Urbanisme - Section Architecture
Marché public de travaux en 2 lots, aménagement de l'espace public de la place Emile Bockstael et ses abords
501222
 
OCMW ANTWERPEN
Renovatie kantoren
501203
 

Procédure négociée directe avec publicité

Sambre & Biesme SCRL
Invitation à présenter une offre - Stock remplacement toiture - Procédure négociée directe avec publication préalable
501167
 
Ghent University
Uitnodiging tot indienen offerte - S9: renovatie auditoria A0 - A1: Algemene bouwwerken + HVAC - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
501219
 

Marché Négocié

Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est
LIEGE : POLICE FEDERALE - Travaux de remise en état
501142
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Mol - Internationale Instellingen - plaatsen van een spoeltafelkast
501213
 
Afdeling Logistiek Vlaanderen
Dagelijkse en periodieke schoonmaak
501211
 
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
BRUXELLES : SPF AFFAIRES INTERIEUR - BATIMENT AMAZONE -RUE DU MERIDIEN 10 - REMPLACEMENT TASSEMENT D'UN PLANCER
501265
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
BRUGGE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - metaalbewerking
501255
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
IEPER - REGIE DER GEBOUWEN - Installeren van ventilatiesystemen.
501257
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
SINT-GILLIS-WAAS - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - Herstelling scheuren in roofing plat dak
501246